Unipro

Unipro Laptimer

UNIPRO är både en laptimer och en datalogger.

Det gör det möjligt att överföra resultaten till en dator för vidare analys. Analysprogrammet Off Camber Data kommer att ge dig fullständig översikt tillsammans med möjligheten att jämföra resultat mellan förare, träningspass och heat.

Programmet finns både för PC och Mac.

Vi köper våra produkter direkt från Unipro i Danmark och har därmed tillgång till hela Unipros sortiment.

Mer info här.

OCD och Firmware hittar ni här.

 

Unigo 7006

UniGo 7006

Unipros senaste laptimer med mycket nya funktioner.

Unistop

Unistop, röd

Stoppur för tidtagning på upp till 4 förare.

UniTire

UniTire

Avancerad däcktrycksmätare från Unipro.

Sensorer och tillbehör Unigo