;

Aspen4 25L

Aspen4 är en hälso- och miljöanpassad, 95-oktanig alkylatbensin.

  • Artnr: A4025
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Bör ej användas ihop med castor-baserade oljor.

Observera att för Aspens produkter gäller endast avhämtning eller leverans enligt överenskommelse.

Aspen 4 är ett effektivt bränsle för olika typer av fyrtaktsmotorer. Alkylatbensinen är utvecklad i nära samarbete med yrkesanvändare för att ge minsta möjliga miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö.

Aspen 4 är en renare bensin som i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Därmed minimeras miljöbelastningen och hälsoriskerna för användaren. Dessutom hålls motorn renare, vilket ger en effektivare och jämnare drift. Aspen Alkylatbensin tål lång tids lagring.